สำนักงานและอื่นๆ

โชว์รูมโตโยต้า จ.ขอนแก่น
ปี 2561

โรงงานน้ำตาลมิตรลาว ประเทศลาว
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกาะช้าง จ.ตราด
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง