งานราชการ

หน่วยงานราชการ

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการขนส่งมวลชน

โครงการขนส่งมวลชน
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
ผ่านผู้รับเหมา ชิโนไทย
ปี 2560

โครงการขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 2 บางใหญ่-บางซื่อ
ผ่านผู้รับเหมา ชิโนไทย
ปี 2558

โครงการขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ผ่านผู้รับเหมา ชิโนไทย
ปี 2550

โครงการขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน สัญญา 4
ท่าพระ-หัวลำโพง
ปี 2560

โครงการขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 2 บางใหญ่-บางซื่อ
ผ่านผู้รับเหมา ชิโนไทย
ปี 2558

โครงการขนส่งมวลชน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 1