ผลิตภัณฑ์ มอก.
มาตรฐานสากล ISO

ท่อพีวีซีที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ โรงแรม คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์

ผู้นำท่อพีวีซีคุณภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ข่าวสาร

แอดวานซ์ไพพ์

สัมมนาการประปานครหลวง

สัมมนาการประประปานครหลวง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย

งานสัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
สถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

สัมมนาการประปาแห่งประเทศไทย

สัมมนาประจำปี 2561 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น