ผลิตภัณฑ์ มอก.
มาตรฐานสากล ISO

ท่อพีวีซีที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ โรงแรม คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์

ผู้นำท่อพีวีซีคุณภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับท่อน้ำดื่ม
มอก.17-2561

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
และสายโทรศัพท์ มอก.216-2524

ข้อต่อพีวีซีแข็งใช้สำหรับท่อรับความดัน มอก.1131-2524

ข้อต่อพีวีซีแข็งใช้สำหรับท่อรับความดัน มอก.1131-2524

ข่าวสาร

แอดวานซ์ไพพ์

สัมมนาการประปานครหลวง

สัมมนาการประประปานครหลวง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย

งานสัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
สถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

สัมมนาการประปาแห่งประเทศไทย

สัมมนาประจำปี 2561 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น