กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

พันธกิจ : สร้างพันธมิตรการค้า รวมทั้งผู้ส่งมอบที่เข้มแข็ง สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบและขนาด ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการผลิต และการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่เข้มแข็ง ขยายฐานลูกค้า

วิสัยทัศน์ : ผู้นำในอุตสาหกรรมท่อพีวีซีคุณภาพในประเทศไทย

ที่อยู่ : 111/4 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

สินค้าของเรา

ผู้นำท่อพีวีซีคุณภาพ
ท่อน้ำดื่ม

ท่อน้ำดื่ม

ท่อร้อยสาย

ท่อร้อยสาย

ท่อเกษตร

ท่อเกษตร

ท่อบานหัว

ท่อบานระฆัง

กลุ่มข้อต่อแบบหนา

ข้อต่อแบบหนา

กลุ่มข้อต่อแบบบาง

ข้อต่อแบบบาง

น้ำยาประสานและอุปกรณ์

น้ำยาหล่อลื่นและแหวนยาง

AAA

สินค้าทั้งหมด

ข่าวสาร

แอดวานซ์ไพพ์

สัมมนาการประปานครหลวง

สัมมนาการประประปานครหลวง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย

งานสัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
สถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

สัมมนาการประปาแห่งประเทศไทย

สัมมนาประจำปี 2561 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น