แหวนยาง ขนาด 12″

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 17-2532, สีฟ้า
(CONFORMING TO TIS. 17-2532, ARCTIC BLUE COLOR)
สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(APPLICATIONS IN DRINKING WATER, PRESSURE PIPE, DRAINAGE, SEWAGE AND ETC.)

Additional information

วัสดุ

อุปกรณ์ติดตั้ง

กลุ่มสินค้า

อุปกรณ์และน้ำยาประสาน

ประเภทสินค้าย่อย

แหวนยาง

ขนาด (มม)

300

ขนาด (นิ้ว)

12