น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 50 กรัม

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 17-2532, สีฟ้า
(CONFORMING TO TIS. 17-2532, ARCTIC BLUE COLOR)
สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(APPLICATIONS IN DRINKING WATER, PRESSURE PIPE, DRAINAGE, SEWAGE AND ETC.)

Additional information

วัสดุ

อุปกรณ์ติดตั้ง

กลุ่มสินค้า

อุปกรณ์และน้ำยาประสาน

ประเภทสินค้าย่อย

น้ำยาประสานท่อ PVC

มาตรฐาน

มอก.1032-2534

ขนาด (กรัม)

50