ท่อประปา (ฟ้า) ชั้น 13.5 บานระฆัง ขนาด 10″

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 17-2532, สีฟ้า
(CONFORMING TO TIS. 17-2532, ARCTIC BLUE COLOR)
สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(APPLICATIONS IN DRINKING WATER, PRESSURE PIPE, DRAINAGE, SEWAGE AND ETC.)

Additional information

วัสดุ

PVC

กลุ่มสินค้า

ท่อน้ำดื่ม

สี

ฟ้า

ชั้นคุณภาพ

13.5

ประเภทสินค้าย่อย

บานระฆัง

มาตรฐาน

มอก.17-2532

ขนาด (มม)

250

ขนาด (นิ้ว)

10

ความยาว

6 เมตร

Category: Product ID: 2372