แอดวานซ์ไพพ์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมจากเครือเจริญโภคภันฑ์

บริษัท แอดวานช์ ไพพ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อและข้อต่อ ท่อพีวีชี
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
ในด้านคุณภาพมาโดยตลอด


บริษัท แอดวานช์ ไพพ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นจะรักษาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจไว้วางใจและพอใจในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 14001
จากบริษัท (SGS) เป็นบริษัทตรวจสอบชั้นนำของประเทศ

บริษัทฯมีเครื่องจักรที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศเครื่องอัดรีดท่อ(Extruder)จากประเทศเยอรมันและอิตาลีส่วนเครื่อง Injection Moulding Maching ใช้ของ Toshiba จากประเทศญี่ปุ่นผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าโดยสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามวันและเวลาที่ลูกค้ากำหนด

ผู้ผลิตท่อพีวีซี คุณภาพ มาตรฐาน มอก.


พันธกิจ : สร้างพันธมิตรการค้า รวมทั้งผู้ส่งมอบที่เข้มแข็ง สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบและขนาด ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการผลิต และการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่เข้มแข็ง ขยายฐานลูกค้า


วิสัยทัศน์ : ผู้นำในอุตสาหกรรมท่อพีวีซีคุณภาพในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา


ท่อพีวีซีขนาด ( 3/8" – 16")

สายยางอ่อนขนาด ( 1/2" – 2")

ข้อต่อขนาด ( 1/2" – 8")

กาวทาท่อ, แทบพันเกลียว, แหวนยางท่อปลายธรรมดา

ท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา

ท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง

แกนพีวีซีใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตฟิล์มกับผลิตพลาสติก

เอกสารรับรองคุณภาพระบบ ISO


ISO14001

ISO 14001:2004

ISO9001

ISO 9001:2008


คุณสมบัติที่โดดเด่น

ติดต่อเรา

ที่อยู่ของเรา

111/4 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

084-3883709, 084-3883718

avpsales@cppc.co.th


หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียน
คลิ้กที่ ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ